Hızlı Okuma ve Anlama

HIZLI OKUMA NEDİR?
    Hızlı okuma, dakikada okunan kelime sayısını arttırmak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir. Bu
yönüyle hızlı okumadan bahsedildiği zaman dinleyenlerde daima tereddütlere yol açmaktadır. Buna
“Bir metni normalden daha hızlı okursak, okuduğumuzu anlayamayız.” endişesi sebep olmaktadır. Bu
konudaki diğer yanlış ,hızlı okumanın üstünkörü anlamadan yapılan bir okuma şekli olduğu
düşüncesidir.
    Halbuki hızlı okuma bunların tamamen aksine, dikkatin ve anlama gücünün çok yüksek olduğu,
zihnin son derece esnek hareket ettiği , büyük disiplin isteyen sistematik bir okuma şeklidir. Hızlı
Okumanın anlamayı da arttırdığı bu uygulamalarda kanıtlanmıştır.Örnek olarak okuma hızını %100
arttıran bir okuyucunun anlama derecesinde de en az %15’lik bir artış olduğu görülmüştür.
    NİÇİN HIZLI OKUMAK GEREKİR ?
    “Niçin hızlı okumaya ihtiyaç duyalım? Bu tür okumanın yararları nelerdir ?” Soruları sanırım
herkesin aklından geçmektedir.
    Günümüz insanı okumak konusunda mevcut kapasitesini bütünüyle kullanamamaktadır. Günlük
yayınların yoğunluğu, bilim alanındaki gelişmeler, öğretim sırasında okunması gereken dökümanların
her geçen gün biraz daha artması karşısında insanlar çaresiz kalmakta; hepsini okuyacak zaman
bulamamaktadır.
HIZLI OKUMA ALIŞKANLIĞININ BAŞARIYA KATKISI
  •  Dikkatin anlamaya yönelmesi ile kolay ve akıcı okuma sağlar.
  •  Olaylar arasında hızlı ilişki kurabilme yeteneği gelişir.
  •  Önceki bilgilerle yeni öğrenilen bilgilerin sentezlenmesi ile kolay anlamayı, ve kolay
kavramayı sağlar.
  • Okumanın sağladığı birikimler, neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisini geliştirir.
  •  Araştırma isteğinin doğmasına neden olur, araştırmacı kişilik gelişimine yol açar.
  •  Hızlı, rahat, kolay okuma, kısa sürede ödev yapmayı ve kolay algılamayı sağlar.
  •  Kolay okuyup kolay anlama, kendine güven duygusunu geliştirir. Motivasyon sağlar.
  •  Beyindeki sinir hücreleri arasında iletişimin hızlanması ile beynin gelişimini ve etkili
öğrenmeyi sağlar.
  •  Beyin, okuma, araştırma, düşünme, işlem yapma ve problem çözme ile zorlandıkça
gelişen bir organımızdır. Böylece beynimiz, uzun yıllar genç kalacak ve üretken
olacaktır.
Öğrencinin yorum gücünü arttırarak sınavlarda başarılı olmasını sağlar çünkü sınav
sorularının % 75i, yorum ve anlam yeteneğini ölçmeye yönelik olarak hazırlanıyor